За пријавување на штетиЗа информации за статус на штети

(вторник и четврток 12 - 14ч.)

Информации за клиенти при настаната штета

(секој работен ден 08 - 14ч.)

Обрасците за пријава на штета може електронски да се пополнат. Ве молиме снимете ги на Вашиот уред.